Velkommen til genel

Trenger du varmepumpe? Vi kommer på gratis og uforpliktende befaring .

Varmepumpe og lønnsomhet

En varmepumpe er en langsiktig investering som reduserer husets oppvarmingskostnader og øker verdien på boligen.

En god investering

For noen typer varmepumper kan investeringskostnadene være relativt høye. Men en varmepumpe vil likevel lønne seg siden den gir lavere energikostnader. Med varmepumper kan du redusere ditt energibehov med 40 til 80 prosent i forhold til et oppvarmingssystem som er basert på elektrisitet, bioenergi eller fjernvarme. Med de prisene vi har på ulike energikilder i Norge er varmepumper ofte den mest lønnsomme løsningen du som boligeier kan investere i.

Luft-til-luft-varmepumpe

Luft-til-luft-varmepumper er godt egnet til alle typer boliger som ikke har vannbåren varme. Dette er en type med relativt lav investeringskostnad og som normalt er nedbetalt på 3 til 6 år. Med en forventet levetid på 12-15 år er dette en av de gunstige investeringer en boligeier kan foreta. Dette er også en av grunnene til at det er solgt over en million av denne varmepumpetypen i Norge.

Twitter
Facebook
Telegram
LinkedIn