Velkommen til genel

Trenger du varmepumpe? Vi kommer på gratis og uforpliktende befaring .

Demontering av varmepumpe?

Trenger du demontering av luft-til-luft-varmepumpe? Du har ikke lov til å demontere den selv.


Varmepumper inneholder HFK-gasser (hydrofluorkarbon) som er klimaskadelige hvis de slipper ut. Myndighetene stiller derfor strenge krav til hvem som kan håndtere varmepumper. Pumpene kan bare monteres og demonteres av fagfolk som har f-gass-sertifikat.


En vanlig luft-til-luft-varmepumpe inneholder ca. 1 kilo HFK-gass. Hvis denne gassen slipper ut, tilsvarer det ca. 2 tonn CO2 – det samme som gjennomsnittlig ett års bilkjøring.


Myndighetene krever at alt elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) håndteres og behandles forsvarlig.

Twitter
Facebook
Telegram
LinkedIn